Full width home advertisementPubliczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu,, od października 2018 , wdraża w swej placówce projekt, którego celem jest wyposażenie wszystkich uczniów w bezpłatne e-podręczniki do kształcenia w  zawodach: opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony osób i mienia, technik usług kosmetycznych oraz technik turystyki wiejskiej, Na potrzeby projektu powstało pięć platform zawierających materiały dydaktyczne dostosowane do realizacji programu nauczania w tych zawodach.


Każda z platform składa się z modułów tematycznych odpowiadających kolejnym tematom działów programowych. W poszczególnych modułach udostępniono e-podrecznik wyświetlający się w postaci prezentacji bezpośrednio na stronie oraz filmy wideo i prezentacje  ilustrujące treści e-podreęcznika.  Ponadto, uczniowie maja do dyspozycji wiele materiałów uzupełniających takich jak poradniki, testy sprawdzające, arkusze egzaminacyjne i inne przydatne materiały.W chwili obecnej platformy zawierają ponad 100 e-podręczników i kilkadziesiąt materiałów uzupełniających oraz prezentacji i filmów. Baza ta jest szybko rozwijam dzięki możliwości uzupełniania kontentu przez nauczycieli, którzy  mają możliwość zamieszczania własnych materiałów i dostosowania zasobów i personalizacji platform zgodnie z własnymi potrzebami.\


Jednym z zadań projektantów platform było maksymalne ograniczenie kosztów  technicznych związanych z infrastrukturą narzędzi sieciowych do ekspozycji zasobów oraz dalszym ich użytkowaniem. Problem tem został rozwiązany poprzez zastosowanie specjalnie zmodyfikowanych narzędzi do budowy  i hostingowania strom internetowych udostępnianych przez  Google. Tym samym jest to pierwsze, tego typu przedsięwzięcie oparte w całości o te środowisko technologiczne.
Projekt i realizacja: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.

reklama